Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

Η σημερινή συνέλευση (Πέμπτη 29/3) αναβάλλεται

Όπως αποφασίστηκε στην προηγούμενη συνέλευση, προκειμένου να προχωρήσει το θέμα της οργάνωσης, η σημερινή συνέλευση (Πέμπτη 29/3) αναβάλλεται