Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗΣε κάποιες περιπτώσεις η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ μπορεί να αναλάβει και τις φωτοτυπίες των μαθητών.